Playlist "Gypsy Balkan Swing"

Titel 01 - Belleville
Titel 02 - Limehouse Blues
Titel 03 - Schwarze Augen
Titel 04 - Swing Gitane
Titel 05 - Tears
Titel 06 - Daphne
Titel 07 - Minor Swing
Titel 08 - Them there eyes
Titel 09 - Am Fenster